1. Vpis na srednje šole -postopek vpisa

2. Vpis v srednje šole – Informacije o izobraževanju v Sloveniji, o štipendijah, značilnosti dijakov

3. Štipendije za deficitarne poklice

4. Vodnik po informacijah NCIPS