Naša šola uporablja spletno okolje Microsoft 365.
Učenci za vstop potrebujejo AAI račun, ki so ga prejeli v šoli.
Pouk na daljavo bo potekal z učiteljico preko zooma in v MS Teamsih za navodila in domače naloge.

POUK NA DALJAVO

POUK Z UČITELJEM/ UČITELJICO (VIDEOPOUK) NAVODILA ZA DELO IN DOMAČE NALOGE

 

POVEZAVA DO MICROSOFT 365: https://moj.arnes.si/.

PRVI VPIS V TEAMSE Z AAI RAČUNOM, ČE UPORABLJATE:
a) spletno aplikacijo: https://www.youtube.com/watch?v=6qyYD4_bXVQ&feature=youtu.be
b) namizno aplikacijo na računalniku https://www.youtube.com/watch?v=wHPfaYpF-W0&feature=youtu.be