Predmet Izvajalec Število ur/ teden
Nemščina Mojca Starešinič Becele 2
Šport Barbara Jekoš 1
Računalništvo Karolina Livk 1