Nacionalno preverjanje znanja obvezno opravljajo učenci 6. in 9. razreda. V 6. razredu se opravlja pri matematiki, slovenščini in tujem jeziku.

Učenci 9. razreda opravljajo nacionalno preverjanje znanja iz matematike, slovenščine in tretjega predmeta. Za tretji predmet je minister že določil štiri predmete; na naši šoli se bo preverjalo znanje iz tujega jezika.
Dosežek pa je vpisan tudi v zaključno spričevalo. Rezultat nacionalnega preverjanja znanja ne vpliva na oceno posameznih predmetov in na zaključevanje šole.

Slovenščina

4. maj 2018
6. in 9. razred

Matematika

7. maj 2018
6. in 9. razred

Tuji jezik

9. maj 2018
6. razred

Tuji jezik

9. maj 2018
9. razred

Naknadnih rokov NPZ ni.

Tukaj si lahko pogledate matematične NPZ-je iz preteklih let, skupaj z rešitvami.

Rešitve najdete v datoteki z naslovom: Navodila za vrednotenje.

Prav tako so dostopni matematični NPZ za 6. razred – tukaj.

Enako velja za slovenščino – tukaj ali tukaj :

V šolskem letu 2012-2013 smo po rezultatih pri NPZ prišli med 100 najboljših OŠ v Sloveniji.