Spoštovani!
Slovenska podjetja bodo v četrtek, 27. novembra 2014, odprla svoja vrata za učence,  starše in učitelje osnovnih šol. Pobudnik akcije je Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z Zavodoma RS za zaposlovanje in šolstvo .
Namen te akcije je približati poklice, ki so manj vidni in znani, mladim in njihovim staršem. V gospodarstvu še vedno opažajo, da imajo mladi in njihovi starši velikokrat napačne predstave o poklicih v nekaterih panogah. Ohranile so se predstave o zelo težkih delovnih pogojih in nezanimivih področjih dela. S tehnološkim razvojem se spreminjajo procesi dela, spreminjajo se delovna mesta in večajo se možnosti za razvoj kariere v slehernem delovnem okolju.
Učenci zaključnih razredov osnovne šole in njihovi starši ste pogosto v veliki stiski, ko se odločate o vpisu v  srednješolske programe. Pri vsakem odločanju velja, da je osnova za dobro odločitev ta, da imamo dovolj ustreznih informacij.  Učencem  in staršem želimo ponuditi možnost, da pridobite čim več informacij o poklicih, delovnih pogojih  in načrtih podjetij v vašem okolju. Čas bo tudi za vprašanja obiskovalcev.
Podjetja bodo odprla svoja vrata 27. novembra 2014 ob 16 uri, tako da boste učence na ogled podjetij lahko pospremili starši.
Podrobnejše informacije o projektu bodo na voljo na spletnih straneh:
GZS: www.gzs.si/slo,                    ZRSZ: www.ess.gov.si,                 ZRSŠ: www.zrss.si.
Za uspešno organizacijo obiska potrebujemo število udeležencev za vsako podjetje, ki ga želite obiskati. V prilogi najdete seznam podjetij v vašem okolju, kjer bo možen ogled.
Do 15. novembra 2014 javite šolski svetovalni službi, katero podjetje boste obiskali.
Prilagamo tudi Vprašalnik za udeležence dogodka, da si bodo učenci naknadno lahko medsebojno izmenjali informacije ter vtise.
Lep pozdrav!

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE