Spoštovani starši!

Pošiljam vam informacije v zvezi z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Ur. l. RS štev. 174/21 in 177/21), ki ga je sprejela vlada 11. 11. 2021. Z njim v šole uvaja obvezno samotestiranje s testi HAG za samotestiranje učencev v času izvajanja programa. To se opravi v vzgojno izobraževalnem zavodu pod nadzorom osebe, ki jo določi ravnatelj. Za izvedbo smotestiranja odlok določa, da starši podajo predhodno pisno soglasje oz. nesoglasje k izvajanju samotestiranja. Odlok določa, da se bo učencem, kateri samotestiranja ne bodo izvedli na način kot določa odlok, začasno prepovedalo zbiranje v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Ob zavedanju, da bo izpolnjevanje ukrepov v naše delo in delo učencev vneslo veliko sprememb, ki jih bomo težko sprejeli in je odprtih še mnogo vprašanj, vam pošiljam trenutne aktualne informacije:

1. Samotestiranje se prične v sredo 17. 11. 2021 takoj po prihodu učencev v šolo. Predvidoma se bo izvajalo v matičnem oddelku pod nadzorom učitelja, ki poučuje prvo šolsko uro oz. preduro v primeru da gre za matični oddelek in ne izbirni predmet. Učitelj testa ne izvaja. Izvajalo se bo v ponedeljek, sredo in petek, oz. prvi dan po povratku, če je učenec odsoten. Učenec prinese test za samotestiranje s seboj. Teste dobite v lekarni. Vsakemu učencu jih pripada 15 mesečno.

2. Samotestirati se ni potrebno učencem, ki izpolnjujejo pogoj PCT) Le ta se bo predvidoma preveril z vpogledom v potrdilo.

3. Učenci do 17. 11. zjutraj v šolo prinesejo izpolnjeno soglasje v prilogi. Soglasja se oddajo razrednikom. Za vse priporočam da jih oddajo v torek, 16. 11. (na razredni uri) , saj nam bo to olajšalo pripravo na izvedbo.

4. Sklepe glede načina rednega izvajanja pouka in hkrati morebitnega pouka na daljavo za učence, ki se ne bodo samotestirali, bo sprejel učiteljski zbor na konferenci. Ta bo izvedena na podlagi morebitnih usmeritev, za katere upamo da jih še pridobimo in dogovorov med ravnatelji, v torek, 16. 11.

V priponko sporočila vam prilagam dokumenta, ki smo ju prejeli s strani MIZŠ in sicer protokol samotestiranja in obrazec soglasja. Obrazci za soglasja bodo danes razdeljena tudi učencem.

O aktualnih zadevah in morebitnih spremembah po usklajevalnih sestankih ravnateljev ter učiteljskega zbora vas bomo skupaj z razredniki sproti obveščali.

Ob vseh lastnih in vaših pomislekih in vprašanjih v zvezi z prihajajočimi ukrepi vas prosim za razumevanje, in upam, da bomo uspešno prestali tudi to preizkušnjo težkega in nenavadnega obdobja v katerem smo se trenutno znašli. Glede na vsebino pomislekov vam želim sporočiti, da je ravnatelj v skladu z 49. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, dolžan spoštovati in izvrševati vse pravno zavezujoče akte, med katere se uvrščajo tudi odloki vlade. Pri tem ni pristojen za presojo ustavnosti in zakonitosti aktov. To lahko naredi le Ustavno sodišče RS. Trenutni odlok je objavljen v Uradnem listu RS, je v veljaven in zavezujoč. S kolegi ravnatelji obžalujemo, da vlada pri odločitvah ni upoštevala nasvetov in priporočil ravnateljev.

Zaenkrat vas torej prosimo, da učenci jutri, v torek, v šolo prinesejo izpolnjen obrazec soglasja v priponki.

Lep pozdrav,

Franci Hočevar, ravnatelj

Protokol samotestiranja
Soglasje