ODDELKI, RAZREDNIKI
GOVORILNE URE, POGOVORNE URE
RODITELJSKI SESTANKI
ČASOVNA RAZDELITEV URNIKA
JUTRANJE VARSTVO
PODALJŠANO BIVANJE
DOPOLNILNI IN DODATNI POUK
IZBIRNI PREDMETI
INTERESNE DEJAVNOSTI
TEKMOVANJA
PISNE NALOGE
ŠOLSKI KOLEDAR
DNEVI DEJAVNOSTI
ŠOLE V NARAVI, TEČAJNE OBLIKE, KOLESARSKI IZPIT