Učenci s seznama poljubno izberejo dve knjigi, ki ju želijo prebrati. Tretjo knjigo določi strokovni aktiv slovenistov.

Preverjanje bo potekalo na tri načine

  • preverjanje prebranega bo v obliki govornega nastopa, na katerega se učenec pripravi doma po učiteljevih navodilih in priporočilih. Govorni nastop se oceni po vnaprej predstavljenih kriterijih.
  • preverjanje bo v pisni obliki, in sicer ocena ali kritika prebrane knjige. Navodila in priporočila učenci prav tako dobijo od učitelja. V 7., 8. in 9. razredu pišejo učenci šolski spis, ki se oceni, učenci 6. razreda pišejo oceno doma.
  • preverjanje bo okrogla miza, na kateri bo vsak učenec predstavil svojo izbrano knjigo, povedal lastno mnenje o njej, nato pa se bodo izmenjevala mnenja in priporočila za branje.Če učenec aktivno sodeluje pri razgovoru, je lahko ocenjen po vnaprej znanih kriterijih, če knjige ne prebere in zato ne more sodelovati, ne more biti ocenjen s pozitivno oceno.