VLOGA ZA VPIS OTROKA V ŠOLO

POTRDILO ZA DIETO

OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

PRIJAVNICA ZA NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET 1. RAZRED

PRIJAVNICA NA INTERESNO DEJAVNOST

PRIJAVNICA ZA OPB IN VARSTVA ZA UČENCE OD 1. DO 3. RAZREDA

PRIJAVNICA ZA OPB IN VARSTVA ZA UČENCE OD 4. IN 5. RAZREDA

SOGLASJA ZA PREDMETNO STOPNJO

SOGLASJA IN PRIJAVE ZA RAZREDNO STOPNJO

SOGLASJE ZA INDIVIDUALNO IN STROKOVNO POMOČ

POTRDILO NACIONALNE PANOŽNE ZVEZE

VLOGA ZA STATUS ŠPORTNIKA OŠ SPODNJA šIŠKA

VLOGA ZA STATUS KULTURNIKA

VLOGA ZA ODLOŽITEV ŠOLANJA OTROKA