PRIČETEK POUKA za vse učence od 2. do 9. razreda bo v četrtek 01. septembra 2016 ob 8.20 uri.

Učenci počakajo razrednike ob 8.15 pred šolo. Prvi dve uri imajo učenci razredni uri, nato pa pouk po običajnem četrtkovem urniku (vključno z izbirnimi predmeti).
Učenci 2. in 3. razreda s seboj prinesejo vse šolske potrebščine, učenci od 4. do 9. razreda pa šolske copate in šolske potrebščine za četrtkov urnik. Urnik bo objavljen v sredo na spletni strani šole in na šolskih vratih.

JUTRANJE VARSTVO poteka za učence od 1. do 3. razreda od 6.20 dalje, skladno s prijavami, ki ste jih starši oddali v šolo ob koncu šolskega leta 2015/16.

PODALJŠANO BIVANJE poteka skladno s prijavami, ki ste jih starši oddali v šolo ob koncu šolskega leta 2015/16.

PREHRANA bo organizirana že prvi šolski dan skladno s prijavami na šolsko prehrano, kot so jo imeli učenci v šolskem letu 2015/16.

Franci Hočevar, ravnatelj