Spoštovani starši,

novi Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo Covid-19 (Ur. l. RS, št. 22/22), ki je začel veljati z dnem 21. 2. 2022, prinaša spremembe tudi v vzgoji in izobraževanju. Ključne spremembe so:

• Za vstop v šolo ni več potrebno izpolnjevati pogoja PCT (prebolevnosti, cepljenja in testiranja).

Ukinja se samotestiranje v šolah, tako za zaposlene kot tudi za učence.

• Odlok ne prepoveduje več zbiranja v šoli za učence, ki se niso samotestirali vprostorih šole, zato je s tem odpadla tudi pravna podlaga za izobraževanje na daljavo za učence, ki niso imeli soglasja za samotestiranje v šoli. Ti učenci se zato vračajo v šolo.

• Vlada je sprejela tudi odločitev o ukinitvi napotitev v karanteno ob visokorizičnih kontaktih (VRK).

Še vedno ostajajo v veljavi ukrepi, ki so potrebni za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19 in se z njimi zagotavlja varno učno okolje. Ti ukrepi so:

higienski (razkuževanje rok ob vstopu v šolo, večkrat temeljito umivanje rok, razkuževanje prostorov, zračenje prostorov) in se izvajajo enako kot do sedaj,

uporaba zaščitne maske (tip II ali IIR, tip FFP2 ali FFP3), ki je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. V šolah to pomeni, da učenci in zaposleni obvezno uporabljajo zaščitno masko praviloma pri vseh oblikah izvajanja pouka in drugih dejavnosti znotraj šolskega prostora (izjeme – pouk športa, dopolnjena starost 6 let).

 

Pouk še vedno poteka v mehurčkih.

Vstop v šolo za ostale osebe, obiskovalce poteka še vedno na enak način kot prej, vendar nujnim obiskovalcem ni potrebno dokazovanje PCT pogoja.

V primeru okužb, bo šola ukrepala v skladu z aktualnimi navodili NIJZ, ki so objavljena na naslednji spletni povezavi:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodilo_vodstvu_viz_v.10_0.pdf

Šola bo v primeru suma okužbe v šoli in po obvestilu staršev v primeru potrjene okužbe preverjala visoko rizične kontakte (VRK) in ravnala enako kot doslej (obveščanje staršev o stiku in ukrepih), vendar učenci ne bodo več napoteni v karanteno. V šoli bomo dosledno upoštevali ukrepe, ki veljajo v primeru stika.

V primeru stika izven šole oz. v domačem okolju, učenec lahko obiskuje šolo, vendar je potrebno nujno upoštevati ukrepe objavljene na naslednji spletni povezavi:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_osebam_ki_so_bile_izpostavljene_okuzbi_s_sars-cov-2.pdf

V primeru stika z okuženo osebo v domačem okolju, se priporoča 7-dnevno samotestiranje (v domačem okolju). Svetujemo vam, da v primeru suma na covid-19 otroka doma preventivno testirate. Če je rezultat samotestiranja negativen, ni nadaljnjih ukrepov in učenec lahko normalno obiskuje pouk. Če je rezultat samotestiranja pozitiven, je potrebno ukrepanje po naslednjih korakih:

učenec ali njegov starš oz. skrbnik o pozitivnem rezultatu samotestiranja obvesti pediatra oz. izbranega osebnega zdravnika, ki učenca napoti na potrditveni test. V primeru, da je pediater oz.izbrani osebni zdravnik odsoten, pokliče na vstopno točko, kjer izvajajo testiranje in jih prosi za termin potrditvenega testiranja,

učenec do rezultatov potrditvenega testa ostane doma,

če je rezultat potrditvenega testa negativen, ni nadaljnjih ukrepov, učenec lahko normalno obiskuje pouk,

če je rezultat potrditvenega testa pozitiven, starši o tem obvestijo pediatra oz.izbranega osebnega zdravnika.

Ukrepanje v šoli se prične po pozitivnem rezultatu potrditvenega testa, ki ga starši sporočite po mailu razredniku/razredničarki in ravnatelju. Prav tako vas opozarjam, da v tem primeru pravočasno odjavite šolsko prehrano, saj opažamo, da vas večina tega ne stori ali ne stori pravočasno.

V želji, da se bomo s problemi povezanimi s Covid-19 čim manj srečevali, Vas lepo pozdravljam, učencem pa želim prijeten povratek v šolo.

 

Franci Hočevar, ravnatelj OŠ Spodnja Šiška