Projekt ELEMENTI PEDAGOGIKE MARIE MONTESSORI poteka na naši šoli dvanajsto leto. V delo po tej metodi so vključeni posamezni učenci v vseh oddelkih na šoli. Del pouka poteka po neideoloških metodah Marie Montessori, del pouka pa v obliki projektnega dela, integriranega pouka in klasičnih frontalnih ur. Cilj te pedagogike je vzgoja odgovornega človeka, ki se bo sposoben učiti
celo življenje in bo sposoben reševati probleme. Učenje poteka v spodbudnem okolju, učenci pa povečujejo svoje znanje s pomočjo svojih lastnih izkušenj. Spoznavanje poteka skozi uporabo čutil. Ko otrok dela s posameznimi materiali, hkrati spoznava tudi teoretične zakonitosti.

Montessori

Vsak posameznik je upoštevan kot osebnost. Fizične, čustvene, socialne, estetske, duhovne in spoznavne potrebe so enako pomembne. Vsak naj spoštuje sebe, osebe okoli sebe, okolje in življenje samo, da bo lahko razvil skrben odnos do vseh ljudi in za ves naš planet. Gospa M. Montessori je prepoznala v otroku naravno radovednost in željo po učenju. Materiali, ki jih uporabljamo pri delu v šoli, prebujajo to naravno željo v otroku in ga usmerjajo k učenju, pri čemer otrok uživa. Pedagogika M. Montessori poudarja, da vsak otrok napreduje in se uči po svoji lastni poti – tako da »hitrejših« otrok ne smemo zavirati pri njihovem razvoju, »počasnejših« pa ne prizadeti, ker ne morejo tako hitro slediti hitrejšim.

DRUGAČNOST
Pedagogika Marie Montessori je tako drugačna od tistih, ki jih poznate, pa vendar tako sodobna. Pomislite samo na svoje otroke, ki jih vzgajate doma in ki še ne hodijo v šolo. Morajo res sedeti štirikrat po petinštirideset minut pri mizi, na primer prvih petinštirideset minut pri lego kockah, drugih petinštirideset minut jim pomolite pred nos list papirja in barvice, nato pocingljate z zvončkom, potem pa jim ukažete, naj eno uro skačejo okrog hiše in se vozijo s kolesom. Verjetno bo bolj ustrezalo resnici, da jim pustite, da razvijajo lastne interese in jim hkrati ponudite materiale, za katere veste, da jim bodo koristili v življenju oziroma, da jim bodo pomagali pri reševanju problemov, ko bodo nanje naleteli.