Od 2.3.-6.3.2015 bomo na Krvavcu organizirali smučarski tabor za učence od 1.do 5. razreda. Starši, prosimo vas, da izpolnite prijavnico in jo oddaste Loti Gasser v 4.a razedu do 13.10.2014. Informativni sestanek bo v knjižnici šole 13.10.2014 ob 18.00. Prijave sprejemamo do zasedenosti prostih mest.
Lota Gasser