3. TD Izdelek iz papirja za učence 6. razredov, sreda, 14. 1. 2015