Spoštovani starši!

Kot ste zasledili že v medijih, je Vlada Republike Slovenije na seji 5. 11. 2021 sprejela Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Ur. l. RS, št. 33/06); https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3459/odlok-ozacasnih-ukrepih-za-preprecevanje-in-obvladovanje-okuzb-z-nalezljivo-boleznijo-covid-19, v katerem se vsebine nanašajo tudi na delo v osnovnih šolah. Spremembe aktualne za šole se nanašajo predvsem na uporabo zaščitnih mask in samotestiranje učencev.

Zaščitne maske

od ponedeljka, 8.11.2021 so v šoli za vse učence od 1. do 9. razreda obvezne zaščitne

kirurške maske ali maske FFP2; zaščitne maske iz blaga niso več dovoljene,

• nošenje mask je obvezno tako v razredu kot v vseh ostalih prostorih šole za vse učence,

vključno od 6. leta starosti naprej,

• pri izvajanju ur športa so učenci brez mask,

• prav tako so brez mask v jedilnici za mizo, ko imajo kosilo,

• nošenje mask je obvezno tudi v odprtih prostorih, kjer ni možno zagotavljati 1,5 m razdalje.

Samotestiranje učencev

Glede sprememb samotestiranja učencev, ki bo veljalo od 15. 11. 2021 dalje, boste starši

obveščeni, ko bomo šole prejele vsa potrebna navodila in pojasnila s strani pristojnih.

Trenutno se učenci od 1. do 9. razreda še vedno prostovoljno samotestirajo doma, tako kot je določal zadnji odlok.