Za učence 5. razredov bodo srečanja potekala ob ponedeljkih, v času od 12.55 – 13.40 ure.
Za učence 6. – 9. razredov bodo srečanja potekala isti dan, v času od 14.00 do 15.30 ure (učilnica 28/II).

Tanja Zgonc