Spoštovani straši.

Zadnje leto je zaradi epidemije COVID-19 prineslo mnogo izgub, s katerimi so se pogosto
srečali tudi otroci in mladostniki. Ker je njihovo žalovanje drugačno od odraslega, lahko
ostanejo prezrti žalovalci, kar pa še okrepi njihovo stisko. Več …