Spoštovani starši, dragi učenci 9. razreda!

Posredujemo Vam povezave do novega rokovnika za vpis v srednje šole in dijaške domove:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Srednja-sola/Razpis-2020-21/Nov-rokovnik-za-prijavo-in-vpis-v-SS-INFO-ZA-SPLET.doc .

Nov rok za prijavo v srednje šole, kot tudi v dijaške domove, je 11. maj 2020.
Na povezavi https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Storitve/Srednje-sole/Vpis-v-srednjo-solo/Prijava_za_vpis_v_sredno_solo.pdf najdete tudi obrazec za vpis v srednjo šolo.

Srednje šole bodo izvajale preizkuse nadarjenosti v tednu od 1. – 6. junija 2020 in bodo prijavljene kandidate o natančnem terminu še obvestile.

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo bo izvedla preizkus likovne nadarjenosti v soboto, 6. 6. 2020, na lokaciji Roška cesta 2. Več informacij na https://oblikovna.si/novice/.

Rok za naknaden prenos prijave je do 16. junija 2020, do 14. ure.

O omejitvi vpisa bodo kandidati obveščeni do 26. junija 2020 s strani srednje šole oz. do 30. junija 2020 s strani dijaških domov.

Na povezavi od ministrstva za šolstvo (https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ ) lahko spremljate aktualna obvestila in tudi spodnje meje točk, ki bodo znane do 6. junija 2020 dopoldan.

Od 30. junija 2020 do 6. julija 2020 bodo potekali vpisi v srednje šole in dijaške domove. O točnem terminu boste z njihove strani obveščeni.

V kolikor bo potrebna prijava v drugi krog izbirnega postopka, oddate svojo prijavnico na šolo na katero ste se vpisali v 1. krogu do 9. julija do 13. ure. Prijavnico dobite na srednji šoli ali na strani ministrstva.
Lep pozdrav, Irena Lukić, šolska svetovalna delavka