Spoštovani starši, dragi učenci,

Prejšnji teden smo uspešno izvedli projekt Star papir zbiram, prijatelja podpiram. Zbrali smo 3040 kg starega papirja.
Med razredi je potekalo tudi tekmovanje, kdo bo zbral največ. Zmagovalec je 1.b razred, ki je prispeval največ.
Čestitamo!
Hvala vsem, ki ste sodelovali.

Mateja Iskra, koordinator Ekošole in Franci Hočevar, ravnatelj.