Osnovna šola Spodnja Šiška

Gasilska 17, 1000 Ljubljana – SI Slovenija
Telefon: (01) 505-7447, 519-3892 hišna centrala
(01) 515-33-02 zbornica
(01) 515-33-03 kuhinja (Vodja šolske prehrane: maja.stepancic@guest.arnes.si)
(01) 515-33-01 knjižnica
Telefax: (01) 505-5222
Mobilni telefon tajništva: 041 338 168
Mobilni telefon učiteljev v dežurnem varstvu: 070 537 225
web:www.solasiska.si
E-pošta: o-spsiska.lj@guest.arnes.si

Ravnatelj: Franci Hočevar
E-pošta: franci.hocevar@guest.arnes.si

Pomočnica: Jožica Pezdir

E-pošta:jožica.pezdir@guest.arnes.si

DATUM ROJSTVA: 14. SEPTEMBRA 1908

ŠOLSKI OKOLIŠ

Alešovčeva ulica 4, od 6 do 50, 74, 82,84, 86,
Aljaževa ulica od 3 do 33, 33 a, b, neparne od 35 do 53,
Beljaška ulica 4, 8,10, parne od 20 do 34,
Celovška cesta 23, 25, parne od 26 do 50, od 53 do 63, 66, od 68 do 73, parne od 74 do 90
Černetova ulica od 1 do 40,
Drenikov vrh 1,
Drenikova ulica 13, 17, 18, 21, 22, 24, 28, od 29 do 33, 35, 36, 38, 44,
Frankopanska ulica 1, 2 neparne od 3 do 11, parne od 14 do 20, od 21 do 29,
Gasilska cesta od 2 do 7, 11, 15, 17, 18, 19, 22, 30,
Goriška ulica 3, 11,25, 29, 31, 35, 39, 41,
Gubčeva ulica 2, od 10 do 14, od 16 do 18, 23,
Hotimirova ulica od 7 do 12, 14, 14 a, 17,19,
Jesenkova ulica od 1 do 10,
Jezerska ulica 1, 4, 5, 6, 10,
Kavškova ulica 2, 3, 5, 7, 10 od 13 do 16,
Kettejeva ulica 2, 2a, 3, 3a, 5, 5a, 7, 8, 12, 14,
Knezova ulica 2, 3, 4, 6, 7, 7a, od 11 do 37,
Kurilniška ulica 3,
Lepodvorska ulica od 1 do 35,
Magistrova ulica 1, 4,
Malgajeva ulica od 1 do 20,
Maurerjeva ulica od 4 do 29,
Mazijeva ulica neparne od 3 do 13,
Medvedova cesta od 1 do 28, 31,
Milčinskega ulica od 1 do 7, parne od 8 do 26, neparne od 47 do 57, od 58 do 79,
Murnova ulica od 3 do 11,
Ob Kamniški progi 9,11,
Pivovarniška ulica od 1 do 8, 10,
Pod gozdom 3, parne od 4 do 12,
Podjunska ulica 4, 6, od 11 do 28,
Podlimbarskega ulica od 11 do 54,
Polakova ulica neparne od 3 do 17,
Ruska ulica od 1 do 6, neparne od 7 do 13,
Smrekarjeva ulica od 1 do 38, parne od 40 do 46,
Tržna ulica 3, 5,
Ulica Milana Majcna od 2 do 34, neparne od 35 do 49,
Verovškova ulica 4, 5, 12, 13, 15, od 19 do 33, 37, od 38 – 45, 48, od 50 – 57, 59, 60, 60 a, 62, 66,
Videmska ulica neparne od 1 do 9,
Vodnikova cesta 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11,
Železnikarjeva ulica
Žibertova ulica neparne od 1 do 19, od 22 do 30, 31.

ŠOLSKI PROSTOR:

Stavbi na Gasilski ulici, igrišča, dvorišča, zelenice ob stavbah v izmeri 47,27 m2 in vpisom v zemljiško knjigo pod št. 598 v katastrski občini Spodnja Šiška.