Komu?

Šolski socialni sklad je namenjen  pomoči socialno šibkim učencem pri:
  • dnevih dejavnosti,
  • pomoči pri nakupu šolskih potrebščin in
  • obvezne šole v naravi v 5. razredu.

Odbor

Upravni odbor Šolskega socialnega sklada:
  • Lori Podgornik (predsednica),
  • Katarina Rebič,
  • Tatjana Pleteršek,
  • Marija Kodrca,
  • Neva Šturm,
  • Barbara Kukar.

Starši (prosilci) prošnjo naslovijo na predsednico šolskega socialnega sklada in jo pošljejo na naslov šole, ali pa jo pustijo v tajništvu oz. pri svetovalni delavki. Svetovalna delavka lahko staršem tudi pomaga pri oblikovanju prošnje.

Merilo za dodelitev denarne socialne pomoči iz socialnega sklada šole je odstotek mesečnega dohodka na družinskega člana glede na mesečni dohodek vseh zaposlenih v RS, ki je zapisan v odločbi Centra za socialno delo.