HIŠNI RED V RAZMERAH POVEZANIH S COVID-19 (8. 11. 2021)
HIŠNI RED V RAZMERAH POVEZANIH S COVID-19-2 (september 2021)
PRILOGA PRAVILOM ŠOLSKEGA REDA
HIŠNI RED
LETNI DELOVNI NAČRT
PRAVILA ŠOLSKEGA REDA
VZGOJNI NAČRT
INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE
PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI
NAČRT ORGANIZACIJE DELA od 15. 2. 2021 do 19. 2. 2021