Verjetno ste se že vsi srečali z vprašanji radovednih otrok, ki sprašujejo:
Kam gre tem, ko prižgemo luč?, Kam gre voda, ko neha deževati?, Kje sanjamo?, Kam grejo sanje, ko se zbudimo?, Kaj je hitrost?, Zakaj ta pot traja tako dolgo?, in podobno.
V takih primerih moramo najti odgovor in otrokom razložiti stvari na njim jasen in razumljiv način, pri čemer je zelo pomembno, da upoštevamo vsakega otroka posebej.
Tako se bodo otroci razvili v odgovorne posameznike, ki bodo sestavljali našo družbo in bodo aktivno sodelovali na področju razvoja znanosti in tehnologije, ki je temeljna dejavnost prihodnosti.

Kam gre tema, ko prižgemo luč?

Znanosti in naravoslovju moramo dati večjo vlogo v družbenem in gospodarskem življenju, ker pa rezultati Timss-a kažejo, da naši otroci ne vedo dovolj oziroma svojega znanja naravoslovnih predmetov ne znajo koristno uporabiti, mora šola zavzeti nov pristop k podajanju takega znanja.

Ko učenci prvič vstopijo v šolo, se že porajajo različna vprašanja o življenju na sploh in o tem, kako različni dejavniki vplivajo na življenje. Zato v naši šoli skušamo učencem dokazati, da so naravoslovne vede del življenja, da se življenje povezuje z naravoslovjem, biologijo, fiziko, kemijo, matematiko in drugimi vedami.
Že zelo zgodaj vejo, kaj je to pritisk, kako deluje oko, kako deluje in kam izgine svetloba, kako se meri, kako se šteje, kako je sestavljeno človeško telo, kako je treba skrbeti za naravo, kako nam narava to povrne, kako moramo sami skrbeti za zdravje, kaj je energija, kako se porablja energija, kako vpliva moč na energijo, kako se meri hitrost, od česa je hitrost odvisna, kako delujejo vulkani, katera drevesa so v naši okolici, kako je sestavljena naša okolica, kdo so še druga živa bitja v okolici, in podobno.

Kam gre voda, ko neha deževati?

Na vsa ta in podobna vprašanja pa odgovarjajo učitelji, ne samo s tako da, to je, ampak tudi z zato ker, torej jim pojasnijo zadeve in otroci z zanimanjem poslušajo, kako je življenje človeka odvisno od vseh znanosti in razumejo, zakaj je znanost pomembna.
Ker sem mnenja, da je treba znanost popularizirati, pa ne le naravoslovno, tudi družboslovno, saj se obe veji tesno povezujeta, želim, da se v šoli tako deluje, zato podpiram različne projekte in učenje na take teme.
V nadaljevanju predstavljam nekaj primerov prakse:

V naši šoli smo vključeni v projekt Zdrava šola, v katerem krepimo medsebojne odnose in vzpostavljamo odnos do zdravega življenja, to pomeni, da učence spodbujamo, da z gibanjem povečajo zdravje in obvladujejo stres.

Kam gredo sanje, ko se zbudimo?

Prav tako smo vključeni v projekt Eko šola, v okviru tega projekta smo dobili EKO zastavo, urejamo pa tudi EKO kotiček, v katerem informiramo učence o ekoloških dejavnostih. Učenci tudi urejajo zelene nasade, pridobivajo občutek za lepo urejenost okolice in odnos do rastlin. Prav tako se v okviru tega vzpodbuja odnos do recikliranja in zato zbiramo star papir, odpadne tonerje in kartuše. Učenci se vsak leto predstavljajo na EKO tržnici in na EKO bazarju.

Šola prav tako sodeluje v projektu Mestne občine Ljubljana in Zavoda za tehnično kulturo Slovenije GIBANJE – ZNANOST MLADINI, pri katerem izdelajo veliko kvalitetnih raziskovalnih nalog z naravoslovnega in družboslovnega področja.

Projekt Začetno naravoslovje – Tempus je tisti projekt, ki mladim že v zgodnjih otroških letih prikaže, da je znanost življenje in so znanstvene vede lahko prav zabavne, saj skozi igro spoznajo, kaj je to sila, energija, svetloba in kako vse to potrebujemo za življenje, zakaj je znanje o tem koristno.

Zakaj ta pot traja tako dolgo?

Prav tako se učenci pripravljajo na različna tekmovanja z različnih področij znanosti, umetnosti, tehnologije in podobnega.

Cilj naše šole je promocija in popularizacija znanosti. Zato so projekti in sodelovanja z različnimi institucijami usmerjeni v organizacijo dogodkov z znanstveno vsebino, ki spodbujajo kreativnost in radovednost otrok in mladine z novimi didaktičnimi načini izobraževanja za raziskovalno delo z razvojem novih prikazovalnih eksperimentov, pripravo gradiv za popularizacijo znanosti in znanja med mladimi ter spodbujanje razvoja kognitivnega mišljenja.
Učenci se tako naučijo, kako maksimalno izkoristiti dejavnike iz svoje okolice za ugodnejše in bolj lagodno življenje.
S popularizacijo in aktualizacijo znanosti želimo otroke pripraviti na resnično življenje, na sprejemanje bistvenih življenjskih pogojev, tudi razlago tega, da je lahko negativno stanje na bančnem računu le »nepričakovan« matematični pojav.