Zveza prijateljev mladine Maribor organizira vsako leto v času počitnic (jesenskih, zimskih in poletnih) tematske tabore za nadarjene učence. Vabim vas, da si pogledate njihovo spletno stran (https://zpm-mb.si/), kjer so objavljeni aktualni razpisi v zavihku “Novice”. Tam najdete tudi podrobnejše infromacije o taborih in navodila za prijavo svojega otroka.
Običajno organizirajo prevoz iz večjih slovenskih mest. Starši lahko uveljavijo možnost subvencioniranja glede na prihodek na družinskega člana na osnovi regresne lestvice za subvencioniranje taborov za nadarjene učence. Subvencija je namenjena prepoznanim nadarjenim učencem. Za več informacij so staršem na voljo na 02/229-69-15 (Urša Žiger) ali ursa@zpm-mb.si.
Lepo vabljeni.

Irena Lukić, univ. dipl. psiholog
Šolska svetovalna služba