Telefoska številka kuhinje: 01 515 33 03
E-pošta: odjava-prehrane@guest.arnes.si

Vse trajne spremembe prehrane se javijo direktno na telefonsko številko, ki je napisana pod levim zavihkom ali po elektronski pošti v tajništvo šole. Poleg tega je potrebno to spremembo potrditi tudi pisno na pogodbi v računovodstvu. Vodja šolske prehrane – Maja Stepančič, ponedeljek med 9.20h-10.05h.

V primeru da potrebujete kakršnokoli dietno prehrano je  za to nujno potrebno zdravniško potrdilo.
Ker na šoli dopuščamo tudi vegetarijanko prehrano in prehrano brez svinjine, vas obveščamo, da tudi za to vrsto prehrane potrebujemo vlogo staršev za drugačno prehrano – zaradi prepričanj ali verskih razlogov.
Čeprav bi morali ta potrdila zbirati vsako leto, se bomo v bodoče zadovoljili (v vaše in naše olajšanje) z enkratnim potrdilom, ki bo veljalo za to šolsko leto in  za čas celotnega šolanja ali do vašega pisnega preklica. Tako bodo od naslednjega šolskega leta naprej potrdila nosili samo še prvošolci in tisti, ki bodo dobili nove alergije.

Odjava prehrane

Odjava velja za prihodnji dan, če je izvršena do 10. ure. Starši morajo obvezno javiti prvi dan in zadnji dan odsotnosti. V primeru, da se odsotnost učenca podaljša, je potrebno odjavo (sporočilo dneva odjave in zadnjega dneva odjave) izvesti ponovno. Enako velja, če se odostnost skrajša. Če starši odjave ali ponovne odjave v primeru nadaljevanja odsotnosti ne opravijo, se prehrana pripravlja tudi za odsotnega učenca, torej se tudi obračuna.