Knjižnica je za izposojo odprta vsak dan pouka.

Dan Ure
PONEDELJEK 7.00 – 14.00
TOREK 7.00 – 14.00
SREDA 7.00 – 14.00
ČETRTEK 7.00 – 8.20; 12.50 – 14.00
PETEK 7.00 – 8.20; 12.50 – 14.00

Naslov Osnovna šola Spodnja Šiška – knjižnica, Gasilska 17, 1000 Ljubljana
Knjižničarka Katja Plos
Telefon 01/515-33-01
Fax 01/505-52-22
E–pošta o-spsiska.knjiznica@guest.arnes.si

Knjižničarka je v knjižnici vsak dan od 6.00 – 14.00, vendar je ta čas namenjen tudi internemu strokovnemu delu in razrednim obiskom knjižnice.

Šolska knjižnica Osnovne šole Spodnja Šiška je namenjena:

 • izposoji knjižničnega gradiva;
 • branju revij in knjig;
 • iskanju informacij za šolsko delo;
 • izdelavi referatov, plakatov itd.;
 • pripravi na pouk;
 • samostojnemu, tihemu učenju.

Knjižnični red OŠ Spodnja Šiška je bil sprejet 01. 03. 2006.

 • Vsi učenci in vsi zaposleni so člani šolske knjižnice. Članarine ni. Izposoja knjig je brezplačna.
 • Učenci so z vpisom na šolo včlanjeni v šolsko knjižnico. Ob vpisu dobijo izkaznico brezplačno in jo morajo imeti ob vsakem obisku s seboj. Če izkaznico izgubijo, si iz lepenke sami napravijo novo.
 • Člani si lahko knjige izposojajo na dom, razen tistih, ki jih potrebujemo za pouk. Te pa lahko uporabljajo v knjižnici.
 • Člani lahko v knjižnici berejo revije, domov pa si jih ne morejo izposoditi. Ne morejo si izposoditi tudi video kaset, avdio kaset in zgoščenk.
 • Knjige izposojamo praviloma za 14 dni. Rok izposoje lahko podaljšamo največ enkrat. Učenci, ki kljub trem opominom učiteljem in knjižničarke, knjig ne vrnejo pravočasno, si ne morejo več izposoditi knjig v tekočem šolskem letu. Uporabljajo jih lahko le v knjižnici.
 • Učenci si ob vsakem obisku knjižnice lahko izposodijo največ 3 knjige.
 • Knjige si lahko učenci izbirajo sami ali po nasvetu knjižničarke, vedno s pomočjo kazalke, s katero zaznamujejo mesto, kjer je bila knjiga. Ko si knjigo izberejo, kazalko pospravijo.
 • S knjigami ravnajte skrbno, da se bodo vrnile take kot so bile izposojene. Knjig se ne posoja drugim.
 • Če se knjigo poškoduje ali izgubi, se nemudoma javi knjižničarki. Poškodovano ali izgubljeno knjigo se nadomesti z enako novo ali pa se po dogovoru s knjižničarko prinese drugo knjigo.
 • V knjižnici naj bi vladalo delovno vzdušje. V knjižnici ne smemo jesti in piti. Kdor s svojim neprimernim vedenjem moti druge, mora zapustiti knjižnico.
 • V knjižnici je omogočena uporaba računalnika. Ob enem računalniku sta hkrati lahko največ dva učenca. Dovoljeno je samo iskanje po bazi Šolska knjižnica, pisanje referatov, raziskovalnih ter projektnih nalog in uporaba interneta na temo svoje seminarske naloge.
 • Knjižnico se obiskuje v času, ki je določen z urnikom knjižnice. Urnik je vsako leto objavljen na vratih knjižnice.