Podaljšano bivanje je oblika vzgojno – izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku in je namenjena učencem od 1. do 5. razreda devetletke.
V podaljšano bivanje se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev.

Kosilo

Učenci, vključeni v podaljšano bivanje imajo v šoli organizirano kosilo. Ob kosilu se navajajo na upoštevanje pravil obnašanja pri mizi, na pozitiven odnos do hrane ter pridobivajo ustrezne higienske in prehranske navade (umivanje rok). Učenci se učijo pravilne rabe jedilnega pribora. Kosilu sledijo sprostitvene dejavnosti.

Sprostitvene dejavnosti

Po napolnjenih želodčkih največkrat sledi poslušanje pravljice, risanje in barvanje, poslušanje glasbe in pridobivanje različnih veščin s pomočjo socialnih iger.

Samostojno učenje

V okviru te dejavnosti poteka navajanje učencev na samostojno učenje. Učijo se načrtovati svoje delo in upoštevati navodila. Ob tem se učijo iskati in uporabljati različne vire ter iskati/nuditi pomoč. Učijo se sodelovanja in razvijajo svoje sposobnosti za delo v skupini. Učenci se učijo in oblikujejo lastne učne strategije. Spoznavajo vrednost prizadevanja za lastne uspehe, vrednotijo svoje delo in iščejo nove poti k doseganju znanja. To je seveda čas, ko naj bi bile napisane vse domače naloge.

Ustvarjalno preživljanje prostega časa

V fazi te dejavnosti učenci urijo svoje ročne spretnosti ob izdelovanju različnih izdelkov v različnih tehnikah, pojejo, plešejo, se igrajo družabne igre, telovadijo in se igrajo,  rešujejo dodatne naloge v zvezi s snovjo, opazujejo, raziskujejo, berejo, pišejo, rišejo,  dekorirajo učilnico, izdelujejo okraske, voščilnice, aktivno ustvarjajo v kreativnih delavnicah,  izbirajo in organizirajo aktivnosti glede na lastne interese …