Opisi ponujenih obveznih izbirnih predmetov za 7., 8. in 9. razred:

Opisi ponujenih neobveznih izbirnih predmetov za 4., 5. in 6. razred:

NEMŠČINA
ŠPORT
RAČUNALNIŠTVO
LIKOVNA UMETNOST