Na razredni stopnji vodita pouk športne vzgoje razredna učiteljica in učitelj športne vzgoje. Delo je notranje diferencirano, je bolj varno in intenzivno, analize pa kažejo, da učenci dosegajo tudi boljše rezultate pri testiranju za športno vzgojni karton.
V tem letu bo opravljena nova analiza.

Tudi v šolskem letu 2011/12 se je delo dodatnega učitelja športne vzgoje izkazalo kot uspešno.  V začetku šolskega leta je bila pripravljena metodologija izračuna za primer, da bi v kakem razredu prišlo do pojava, da bi več staršev ne podprlo projekta in plačevalo v fond za financiranje dodatnega učitelja športne vzgoje, vendar potrebe ni bilo, saj je v fond po 5 € mesečno plačevalo 90% staršev otrok na razredni stopnji.

Presežek vplačil iz šolskega leta 2010/11 v višini 219,66 € se je prenesel v šolsko leto 2011/12.  V 2011/12 je bilo v fond vplačanih  6.120,00 €. Porabljenih za izplačilo učiteljema, ki sta pouk izvajala, je bilo 5.917,11 €. Tako se ob koncu šolskega leta izkazuje presežek vplačil  422,55 € in se prenese v šolsko leto 2012/13.

V šolskem letu 2011/12 starši zaradi sprotnega upoštevanja presežka niso v fond vplačevali v mesecu septembru 2011, mesecu maju in mesecu juniju 2012. V fond so starši v šolskem letu 2011/12 torej vplačali sedemkrat po 5 €, kar pomeni 35 € letno za dodatnega učitelja športne vzgoje.

Ura športne vzgoje s prvošolci