Spoštovani starši in učenci!

Obveščam vas, da bo v prihodnjem tednu (od 1. 3, 2021 do 5. 3. 2021) pouk potekal na enak način in v enaki organizaciji kot v tednu pred počitnicami. Pouk izbirnih predmetov od 4 . razreda dalje se bo še vedno izvajal le na daljavo.

Hkrati vam sporočam, da MIZŠ in NIJZ za svojo varnost in zaščito, priporočata uporabo zaščitne maske pri učencih od 6. do 9. razreda ves čas bivanja v šoli.

Franci Hočevar, ravnatelj.