IME PREDMETA: UMETNOST (literarna ustvarjalnost)
TRAJANJE: enoletni predmet, enkrat tedensko
VSEBINA: Neobvezni zbirni predmet Umetnost je enoletni predmet, ki se lahko izvaja v četrtem razredu osnovne šole. Zasnovan je tako, da učitelj vsako leto znova izbere tematiko in vsebine predmeta. Cilji se uresničujejo glede na sposobnosti in spretnosti učencev, ter njihov interes in motivacijo. Predmet se lahko izvaja tudi projektno, to pomeni, da se lahko na koncu nekega obdobja predstavijo na prireditvi v šoli. Možno je tudi medpredmetno povezovanje z glasbeno umetnostjo .
Pri predmetu se izvajajo vsebine iz naslednjih področij: film, literarna dejavnost, šolske produkcije,retorika, dogodki, proslav