Ansambelska igra je enoletni izbirni predmet in je primeren tudi za tiste, ki ne hodijo v glasbene šole.
Program omogoča velik izbor glasbenih vsebin in se prilagaja učenčevim interesom in sposobnostim.
Program spodbuja skupinsko muziciranje in sodelovanje.

Cilji:
· poustvarijo in ustvarijo vokalne, vokalno- instrumentalne in instrumentalne vsebine
· izbirajo izvajalske sestave
· navajajo se na samostojno orientacijo v partiuturah in na zapis
· izražajo ustvarjalne zamisli z zvočnimi eksperimenti, improvizirajo in glasbeno oblikujejo, komponirajo in svoje dosežke javno predstavijo
Učenci:
· znajo obvladajo tehniko igranja na Orffova glasbila in tudi druga glasbila
· znajo uporabljat notni zapis
· znajo doživeto izvajati instrumentalne in vokalno- instrumentalne skladbe
· estetsko poustvarijo izvajani program
· improvizirajo z instrumenti (lastnimi, Orffovimi,…)
· oblikujejo svoje lastne melodije, skladbe
· spoznavajo skladbe različnih obdobij in jih poustvarjajo
· sodelujejo pri oblikovanju sporeda kakovostnejšnih dosežkov