V šolskem letu 2015/2016 bodo učenci 6., 7., 8. in 9. razreda, pri pouku angleščine, potrebovali delovni zvezek tretje izdaje (Third Edition).

Knjižničarka Katja Plos