Tekmovanje v ekokvizu bo potekalo v petek , 6. 3. 2015. Učenci tekmujejo v ekipi treh (šestošolec, sedmošolec in osmošolec). Tekmovanje poteka v računalniški učilnici, ker odgovarjajo preko interneta. Vsak razred ima določeno temo tekmovanja in sicer:
6. razred: ČEBELE
7. razred: LES
8. razred: ENERGIJA

Prijavilo se je veliko učencev, tako da smo na tekmovanje prijavili blizu 20 ekip. Učenci se na tekmovanje pripravljajo s prebiranjem literature na internetu (Ekokviz 2015, učno gradivo, razred).