Nekaj podatkov za tretješolce v zvezi s Šolo v naravi Fara pri Kostelu:
Odhod: v ponedeljek, 19.03.2018 ob 8.00
Prtljago starši zložite pri vhodu v šolo ali na avtobus, če je že parkiran pri šoli.
Z učenci se dobimo ob 7.45 v učilnici kar obuti v čevlje.
Po kratkem pogovoru odidemo na avtobus.
Šolsko malico bomo imeli s seboj.
Vrnitev pred šolo: v sredo, 21.03.2018 okoli 15. ure

Več …