FILOZOFIJA ZA OTROKE, 35 ur
(triletni, lahko tudi krajši: 7., 8., 9. razred)

  • Kritično mišljenje
  • Etična raziskovanja
  • Jaz in drugi

Predmet je trileten, a lahko po enem ali dveh letih »izstopiš«. Z učenjem »prve stopnje« lahko začneš tudi v 8. ali 9. razredu.

Pri učnih urah sedimo v krogu in se s sošolci in učiteljico pogovarjamo o prijateljstvu, ljubezni, sreči, … ter si izmenjujemo naše misli in stališča. Učitelj ne razlaga snovi. O čem se bomo pogovarjali, se odločimo sami; v pomoč so nam zgodbe iz vsakdanjega življenja naših vrstnikov. Med pogovori se naučimo misliti s svojo glavo – samostojno, kritično in ustvarjalno, poleg tega pa še povedati svoje misli in jih zagovarjati.

Učenci pri predmetu ne potrebujejo posebnih pripomočkov (zvezek, pisalo).

CILJI: Učenci bodo pri predmetu spoznali in raziskovali mišljenje in razmišljanje, spoznali bodo različna vraževerja, stereotipe, postavljali različna vprašanja npr. Kdo sem?, poskušali na ta vprašanja kritično odgovarjati, spoznavali bodo sebe, svojo okolico ter o vsem, kar nas obkroža, poskušali čim bolj kritično razmišljati (zagovarjati svoje mnenje in dopuščati tudi ostalim do svojega)…

Ker predmet temelji na izražanju in upoštevanju različnih mnenj, razmišljanj, argumentiranih stališč, različnih pogledov, ure pa temeljijo na pogovorih, bodo učenci pridobili ocene na podlagi sodelovanja (pogovora, mnenj…) pri učnih urah tega predmeta.

V 30-ih državah, kjer se ta program že izvaja, so raziskave pokazale, da se je pri učencih, ki so sodelovali pri tem predmetu, izboljšal uspeh pri materinem jeziku, da so ti učenci bolj demokratični, da imajo manj težav pri delu v skupini in so tudi bolj samozavestni. Tako znanje nam največ koristi pri nadaljnjem šolanju, pa tudi kasneje, v poklicnem in privatnem življenju.

Nina Bradić