Učenci bodo razvijali svojo ustvarjalnost, poglobili glasbena znanja, lahko je skupinsko delo ali tudi individualno.

Učenci se lahko pripravijo za različne pripreditve ,oblikujejo svoje ideje zamisli s pomočjo računalnika, ozvočijo različne filme, animirane filme, dramsko igro, raziskujejo glasbo v oklici svojega kraja,  jo spremljajo , zapisujejo, obiščejo koncertne hiše, opero, RTV, Slovensko filharmonijo, se učijo  nastopanja, vodenja.

Ocenjuje se aktivnosti pri izvedbi, organizaciji, sodelovanju…

Predmet povezuje različne druge predmete, likovno vzgojo, slovenski jezik, tuje jezike, zgodovino.