Učence 4. razredov prosimo, da prvi šolski dan v šolo prinesejo komplet Radovednih pet, učence predmetne stopnje pa da prinesejo k pouku vse pripomočke in gradiva po urniku.