Zaradi odsotnosti učiteljice Neže Gončin, v četrtek, 6. 11. 2014, odpade ID ANGLEŠČINA.