Česa v knjižnici ne počnem?

 • ne jem in ne pijem.
 • se ne lovim in skrivam.
 • ne vpijem.
 • ne tekam po knjižnici.
 • ne hodim po sedežih.
 • ne preklinjam.
 • se ne pretepam.
 • ne trgam in uničujem knjig.
 • se ne norčujem iz mlajših.
 • ne uporabljam mobilnega telefona.

S takšnim početjem motim druge, zato me knjižničarka prvič opozori, pri drugem opozorilu moram za tisti dan zapustiti knjižnico.

Kaj pa v knjižnici lahko počnem?

 • berem knjige in revije.
 • pišem referate, seminarske naloge.
 • najdem svoj mir.
 • se učim.
 • pišem domačo nalogo.
 • rešujem knjižne uganke.
 • bogatim svoj besedni zaklad.
 • uporabljam računalnik.
 • pomagam mlajšim učencem.
 • se pogovarjam s prijatelji, vendar ne preveč naglas.

Vse našteto čim večkrat ponavljam.