LIKOVNO SNOVANJE 1
Ustvarjali bomo na likovnem področju risanje, slikanje in kiparstvo. Pri risanju bomo risali po spominu in pri tem spoznali linearne elemente in kompozicijska načela. Učenci bodo pri risanju tudi spoznali, kako z različnim nizanjem in križanjem linij lahko kombinirajo svetle in temne površine (risba z motivom). Pri risbi bomo uporabili pisano in tiskano pisavo. Učenci se bodo seznanjali z likovnimi izrazili in se usposabljali za njihovo samostojno uporabo. Pri slikanju bomo komponirali barvne ploskve in njihovo mehko učinkovanje (slika s tremi skladnostnimi toni, računalnik). Slikali bomo s kontrastnimi barvami in ustvarili skladno modno kompozicijo in tudi modni dodatek. Pri kiparstvu se bomo seznanili z kiparskimi elementi (oblikovanje kipa, reliefa, negativa reliefa). Učenci ob likovno dejavnem delu bogatijo emocionalne, socialne in estetske osebnostne kvalitete. Ob ozaveščanju čustev razvijajo čut za lepo. Ob koncu šolskega leta pa se z učenci odpeljemo na strokovno ekskurzijo v eno izmed evropskih kulturnih prestolnic.

LIKOVNO SNOVANJE 2
Pri snovanju 2 bomo z učenci ustvarjali na likovnem področju risanje, slikanje, grafika, prostorsko oblikovanje, kombinirana likovna področja. Pri risanju bomo risali fantazijsko risbo z računalnikom, risba po principu grafične modulacije ter inearne perspektive). Učenci bodo spoznali črto, ki nastane z gibanjem točke (risba, miže na papir). Ustvarili bomo vidno (vizualno) ravnovesje na risbi (uravnotežena kompozicija s pomočjo računalnika). Pri slikanju bomo slikali na izbrano glasbeno delo (glasba kot likovni motiv). Pri grafiki bomo ustvarili uporabno (industrijsko) grafiko (plakat, ovitek, vabilo, znak,…). Izdelali bomo umetniško grafiko (barvna grafika v visokem tisku, globoki tisk). Pri prostorkem oblikovanju se bomo seznanili z umetnostjo oblikovanja prostora (idejni osnutek lastnega stanovanja, scenski prostor). Pri kombiniranem likovnem področju bomo reševali likovno nalogo od pojma do znaka (pojem razčlenjen na sedem likovnih izrazil, zvezan v knjigo). Ob koncu šolskega leta pa nas čaka težko pričakovana strokovna ekskurzija v eno izmed evropskih kulturnih prestolnic.

LIKOVNO SNOVANJE 3
Pri snovanju 3 bomo z učenci ustvarjali na likovnem področju risanje, kiparstvo, prostorsko oblikovanje,vidna (vizualna) sporočanja (komunikacije). Pri risanju bodo učenci nadgradili svoje znanje o perspektivi. Spoznali in narisali bomo zlati rez, obrnjeno perspektivo, aspektivo, anamorfozo. Pri kiparstvu bomo z učenci razmišljali o povezavi kipa z ambientom in oblikovali kip. Pri prostorskem oblikovanju bomo načrtovali prostorske spremembe v domačem kraju. Pri vidnem sporočanju bomo spoznali vizualni medij in se naučili pravilno govoriti o likovni vsebini vizualnega sporočila. Ob koncu šolskega leta pa nas čaka še strokovna ekskurzija v eno izmed evropskih kulturnih prestolnic.