Spoštovani starši!

Šola pripravlja nov načrt varnih šolskih poti. Vabimo vas k sodelovanju pri ugotavljanju nevarnih prometnih točk v šolskem okolišu oz. na poteh, po katerih hodijo otroci v šolo.
Do 25. 3. 2018 lahko na elektronski naslov o-spsiska.lj@guest.arnes.si pošljete svoja opažanja oz. predloge. Pri tem prosimo, da predloge podate v treh oz. štirih točkah:
1. lokacija,
2. zakaj menite, da je točka nevarna,
3. predlog rešitve,
4. fotografija.

Lep pozdrav!

Franci Hočevar, ravnatelj