Programiranje je svojevrsten izziv, ki je dober uvod v svet računalništva, poleg tega pa predstavi nov način razmišljanja in nov pristop k reševanju problemov.
V šolskem letu 2021/22 bomo v okviru projekta NAPOJ (https://napoj.si/) organizirali priprave na tekmovanja iz programiranja za osnovnošolce od 7. do 9. razreda. Priprave bodo potekale enkrat na teden, ob sredah. Natančnejšo uro bomo določili na prvem predavanju, ki bo v sredo, 29. 9. 2021, ob 17.00. Potekale bodo prek Zooma, v kolikor pa bodo razmere to dopuščale, bomo imeli kakšno predavanje tudi v prostorih Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Priprave bodo brezplačne, prav tako pa ni potrebno nobeno predznanje programiranja. Na priprave so lepo vabljeni tudi mentorji na šolah, da se bolje seznanijo z vsebino in pričakovanji na tekmovanjih ter nato prenesejo to znanje na svoje učence.

Na predavanjih bodo učenci spoznali osnove programiranja, prav tako pa bomo skupaj reševali primere tekmovalnih nalog, ki jih bodo lahko reševali tudi sami doma. V okviru priprav bomo tudi organizirali nekaj tekmovanj, marca pa se bodo učenci lahko udeležili dveh državnih tekmovanj – ACM RTK (http://tekmovanja.acm.si/rtk/razpis) in ZOTKS tekmovanje iz programiranja (https://www.zotks.si/programiranje/razpis).

Priprave bodo izvajali uspešni starejši tekmovalci, z izkušnjami z mednarodnih tekmovanj:

Bor Grošelj Simić, UL FMF

Patrik Žnidaršič, UL FMF

Matija Likar, II. gimnazija Maribor

Daniel Blažič, UL FMF

Ella Potisek, UL FMF

Nadezhda Komarova, Gimnazija Bežigrad

Benjamin Bajd, Gimnazija Kranj

ob svetovanju in pomoči

dr. Jureta Slaka (Google, prej IJS in UL FMF)

doc. dr. Tomaža Hočevarja (UL FRI)

Na priprave se lahko prijavite na https://forms.gle/XPQWbx5ktBLvgAW7A, povezavo na Zoom in druge informacije lahko dobite v spletni učilnici https://moodle.lusy.fri.uni-lj.si/course/view.php?id=79, ki je tudi glavna stran priprav.

Za več informacij se obrnite na Bora Grošelj Simića (priprave@turminal.net).

Za ACM Slovenija

doc. dr. Tomaž Hočevar, dr. Jure Slak