Dragi učenci,

Vabimo vas na natečaj za najboljšo idejno rešitev za parkirišče skirojev ob OŠ Spodnja Šiška. Natečaj bo trajal med 16. 9. in 22. 9. 2015, v času evropskega tedna mobilnosti.
Idejna rešitev naj vsebuje načrt  ideje konstrukcije namenjene parkiranju skirojev ter idejo o umestitvi te konstrukcije na zunanje šolske površine.
Idejne rešitve oddate v tajništvu šole za ravnatelja.  Najboljši predlog bo izbrala tričlanska komisija v sestavi Franci Hočevar, Karolina Livk in Milan Pipan.