Nekaj koristnih informacij: http://www.zrss.si/default.asp?rub=9361

Za šolsko leto 2015/2016 so ponujeni naslednji neobvezni izbirni predmeti:

UMETNOST (literarna ustvarjalnost)
NEMŠČINA (kot 2. tuji jezik v 4. razredu)
RAČUNALNIŠTVO
ŠPORT

Neobvezni predmeti se bodo izvajali v 4. in 5. razredu, nemščina pa tudi v 7. in 8. razredu.