Na podlagi 30. in 31. člena pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja … Več ..