Nekaj pomembnih obvestil za devetošolce

1. Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva za mladino in starše 2015

Poklicno odločanje mladine na prehodu iz osnovne šole v srednješolsko izobraževanje je težka naloga za učence in njihove starše. V Sloveniji mladi slabo poznajo poklice, še posebej tiste, ki so očem bolj skriti. Že tradicionalno se mladi redkeje odločajo za srednje poklicno oz. naravoslovno tehnično izobraževanje. Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva je namenjen prav temu – da te poklice približamo učencem zaključnih razredov osnovnih šol.

Več…

2. Zoisova štipendija

Po končanem devetem razredu osnovne šole, lahko starši za svojega otroka vložijo vlogo za Zoisovo štipendijo. Le- to lahko pridobi dijak, ki je dosegel izjemni dosežek iz znanja, raziskovanja, razvoja ali umetnosti IN ustrezno povprečno oceno.

Dijaki 1. letnika neposredno ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo morajo izkazati povprečno oceno najmanj 4,70. Za izračun poovprečne ocene se upoštevajo vse ocene 9. razreda OŠ.

Več …

3. Dan za poklicno usmerjanje

Učenci 9.a razreda bodo imeli dan namenjen poklicnemu usmerjanju s šolsko svetovalno delavko v petek, 6.11.2015, učenci 9.b pa v petek, 13.11.2015. Začnemo ob 8.20, zaključimo ob 12.45. Učenci potebujejo s seboj le pisala. Celoten dan bomo preživeli na šoli, vmes bo tudi delavnica o odraščanju.

4. Vpis v srednje šole