Na podlagi 30. in 31. pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja .. . Več …