Na podlagi 30. in 31. člena Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja … Več