Izbirni predmet Poskusi v kemiji je namenjen učencem 8. razreda in je lahko nadgradnja kemijskim vsebinam iz predmeta naravoslovje.

Pri predmetu je poudarek na eksperimentalnem delu in na sodelovalnem učenju, ker velikokrat poskuse učenci izvajajo v skupinah. Poskusi so preprosti in z učiteljevo pomočjo razumljivi. Delo temelji na opazovanju in beleženju rezultatov.

Področja preverjanja in ocenjevanja znanja so:
– znanje, razumevanje in uporaba,
– eksperimentalne spretnosti in veščine,
– procesiranje podatkov,
– izdelke učencev (referati, poročilo o izvedbi poizkusa).

Irena Stegnar, prof. fiz-kem